HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI – HAGB NEDİR ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması – HAGB Nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumu, CMK m. 231 ve devamında düzenlenmiştir. Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması  MADDE 231 – (1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.  (2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun … HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI – HAGB NEDİR ? okumayı sürdür