ARABULUCULUK - ARABULUCU

Arabuluculuk, tarafların, bir veya daha fazla arabulucunun yardımı ile bir anlaşmaya varmak için ihtilaflı meseleler üzerinde görüşme yaptıkları bir uyuşmazlık çözüm sürecini ifade eder.

Arabuluculuk süreci için en az iki tarafa ihtiyaç vardır; sürecin arabuluculuk olarak nitelendirilebilmesi için ise bir üçüncü kişinin müdahalesi gereklidir. Bu tarafsız üçüncü kişinin katılımı olmaksızın yapılan görüşmeler, bir diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan müzakere olacaktır. Bu nedenle, arabuluculuk yöntemine kolaylaştırılmış veya yardımlı müzakere de denilebilir. Arabuluculuk genel anlamıyla, çatışmaların çözümü, yönetimi ve önlenmesi amacıyla kullanılan en etkili yöntem olarak ele alınmakla birlikte, arabuluculuğun temel amacı, mahkemelerin yoğunluğunu azaltmak değil, taraflar arasındaki iletişimsizliği arabuluculuk eğitimi almış profesyoneller yardımıyla gidermektir.

Birçok hukuk uyuşmazlığında arabuluculuk, taraflara sorunu karşılıklı değerlendirme ve empati yapma imkanı sağlamaktadır. Arabuluculuk dolayısıyla işçi – işveren, kiracı – mal sahibi, tacirler arasında veya tüketicinin tarafı olduğu işlemlerde taraflar sorunun çözümüne bizzat katkı sağlayarak uyuşmazlık mahkemeye gitmeden sona erdirebilmektedir.

Bu hem tarafları gereksiz yargı masraflarından hem de uzayan yargılama süresinden kurtarmaktadır. Taraflar aynı zamanda sürecin bizzat içinde oldukları için, uyuşmazlık konusu üzerinde arabuluculuğa uygun olarak tasarruf edebilmekte, pazarlık imkanı elde etmekte veya süreci kontrol edilebilir şekilde yürütebilmektedir.

Kanunen bazı alanlarda dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurmak zorunludur. Bu tip arabuluculuğa dava şartı arabuluculuk denmektedir. Bu konuda pek çok detay olmakla birlikte, ticari alacak davaları, sigorta davaları, işçi davaları, tüketici davaları gibi pek çok dava öncesi dava şartı zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmak gerekmektedir.

Dava şartı zorunlu arabuluculuk sürecine başvuru ücreti yoktur. Taraflar anlaşamadığı takdirde tüm masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Taraflar anlaşıp anlaşmamakta tamamen özgürdür.
Selçuklu Hukuk Bürosu, bünyesinde olan arabulucular aracılığıyla bir arabuluculuk merkezi oluşturmuş olup profesyonel anlamda arabuluculuk hizmeti sunmaktadır. Ayrıca arabuluculuk aşamasında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.