KİRALAMA AVUKATLIK HİZMETLERİ

Kira hukuku, taşınır ve taşınmaz malların kiraya verilmesine ilişkin kiracının ve mal sahibinin hak ve borçlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı ana hatlarıyla 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu içinde kira sözleşmesi başlığı altında düzenlenmiştir. 

İnsanların barınma ihtiyacı için konut kiraları, ekonomik faaliyetin devam ettirilmesi mal ve hizmet üretilmesi için işyeri kiraları, kullanım için araç gereçlerin kiralanması veya maden cevherinin çıkartılmasında kullanılan maden işletme ruhsatının kiralanmasına kadar toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmektedir.

Bu sebeple ekonomik, sosyal veya hukuki ilişkiler içinde en çok kullanılan sözleşmelerden birisi kira sözleşmeleridir ve herkesin bir şekilde kira hukukuyla ilgili bilgisi vardır. Ancak bu bilgiler çoğu zaman kulaktan dolma ve dayanaksız olduğu için, kiracı ve mal sahipleri arasında ihtilaflar meydana gelmektedir.
Kiracı, kira sözleşmesinin zayıf tarafını oluşturduğu için “sosyal devlet ilkesinin” gereği olarak kanun nezdinde korunmaya uygun kabul edilmiştir. Bu amaçla kanunda kiracı lehine düzenlemeler yapılmıştır ve yargı uygulamasında kiracı lehine yorum ilkesi uygulanmaktadır. Ancak, kiracı mal sahibi uyuşmazlığında çoğu zaman kiracı zayıf taraf olarak yer alsa da bazı durumlarda mal sahipleri için kira sözleşmeleri ve kiracı davranışları çekilmez bir hal alabilmektedir. İmzalanan tahliye taahhütleri genelde hatalı olarak düzenlenmektedir. Sorunların çözülmesi için sıklıkla mahkemeler ve icra dairelerine müracaat edilmektedir.

İhtilafların azaltılması için kira sözleşmelerinin ve kiralama işlemlerinin en başından kanuna ve yargı uygulamasına uygun düzenlemesi çok önemlidir. Bu şekilde birçok ihtilafın doğması engellenmiş olmaktadır. Selçuklu Hukuk Bürosu kira avukatı olarak yıllar süren tecrübesini Ankara ve diğer tüm illerde müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır.

Selçuklu Hukuk Bürosunun kira avukatı olarak sunduğu danışmanlık ve dava vekilliği hizmetlerinin bazıları şunlardır:

1. Tahliye davaları
2. Kira bedelini tahsili davaları
3. Kira bedelinin tahsili için icra takibi başlatılması ve icra işlemleri
4. Kiralanan taşınmazın tahliyesi için tahliye takibi başlatılması ve tahliye işlemleri
5. Kira bedelinin tespiti davaları
6. Ecrimisil davaları
7. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
8. Taşınmaz mal (Ev – işyeri – arsa -tarla) kiralama – yer gösterme – kiracı durumu kontrol
9. Taşınır kiralama ( araç kiralama – hayvan kiralama)
10. Taşınır veya taşınmaz kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
11. Kira sözleşmelerinin hazırlanması
12. Kiracı veya mal sahibi ile sulh veya sorunun çözümü için yapıcı görüşmeler