AİLE HUKUKU ve BOŞANMA AVUKATI

Aile hukuku; nişanlılık, evlilik, boşanma, ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri kapsamaktadır. Boşanma hukuku, geçerli şekilde kurulan evlilik birliğinin kanunda belirlenen sebeplere dayanarak sonlandırılmasını, evlilik birliğinde kazanılan ortak malların tasfiyesini ve bunlara ilişkin usul işlemlerini içermektedir.

Boşanma süreci zaman zaman eşler ve aileler için yıpratıcı olabilmektedir. Boşanma sürecinde hak kayıplarının önlenmesi ve yıpratıcılığın azaltılması için başından itibaren boşanma sürecinin iyi tetkik edilmesi, sorunların net teşhis edilmesi ve uygun çözümlerin bulunması önemlidir. Selçuklu Hukuk Bürosu, boşanma avukatı olarak en doğru ve pratik çözümleri müvekkillerine sunar.

Boşanan eşlerin iradesine uygun şekilde boşanma süreci anlaşmalı boşanma davası ile sona erdirilebilir. Anlaşmalı boşanma ile boşanma davaları birkaç ayda tamamlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü imzalanmaması halinde veya evlilik birlikteliğinde yaşanan olumsuzluklardan dolayı boşanma süreci çekişmeli dava olarak devam etmektedir.

Mahrem konuları barındıran boşanma sürecinde Selçuklu Hukuk Bürosu, sizin kaygılarınızı anlar ve gizlilik kapsamında sürecinizin yürütülmesine katkı sağlar. Boşanma avukatı olarak Ankara ve diğer illerde dava ve dava öncesi boşanma sürecinizi yürüterek, en doğru ve en yararlı şekilde haklarınızı korumanıza yardımcı olur. Anlaşmalı boşanma sözleşmesi hazırlanırken konuları en ince detayı ile ele alınır.

Selçuklu Hukuk Bürosu’nun boşanma avukatı olarak hizmet sunduğu danışmanlık ve dava türlerinin bazıları aşağıda belirtilmiştir.
1. Boşanma öncesi danışmanlık
2. Boşanma dava dilekçesinin hazırlanması
3. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması
4. Boşanma davasının açılması ve yürütülmesi
5. Boşanmada maddi ve manevi tazminat davaları
6. Boşanmada mal paylaşımı davaları
7. Eşin evden uzaklaştırılmasına ilişkin davalar
8. Devam eden boşanma davalarında danışmanlık hizmeti
9. Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfiz davaları
10. Aile konutu ve uygulamalarına ilişkin davalar
11. Çocuğun velayeti davaları
12. Nafaka davaları
13. Nişan bozulmasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları
14. Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları