TAZMİNAT HUKUKU ve TAZMİNAT AVUKATI

Tazminat hukuku, kısaca hukuka aykırı bir eylem veya sözleşmeye uyulmamasından doğan maddi veya manevi zararların giderilmesine ilişkin şartları düzenleyen hukuk dalıdır. Tazminat hukukunun haksız eylemden doğan konusunu; bedensel zararlardan doğan tazminatlar, manevi zararlardan doğan tazminatlar ve malvarlığına verilen zararlardan doğan tazminatlar şeklinde üç ana başlıkta toplayabiliriz. Sözleşmeden doğan tazminat davalarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için sitemizin ticaret hukuku – iş hukuku – sigorta hukuku alanlarını ziyaret edebilirsiniz.
Her bir tazminat başlığı kendi içinde alt uzmanlıklara ayrılmış ve uygulama alanı bulmuştur. Bu sebeple zararının türüne göre uygulanacak kanun hükümleri ve yargı kararları farklılık göstermektedir. Haksız eylem nedeniyle meydana gelen tazminatlar, trafik kazası veya iş kazası ya da hekim hatası gibi olaylardan meydana gelebileceği gibi hakaret -tehdit – yaralama gibi kasıtlı davranışlardan dolayı da meydana gelebilir.
Selçuklu Hukuk Bürosu tazminat avukatı olarak yıllar süren tecrübesiyle, müvekkillerinin hakkının tam ve gereği gibi alınması için Ankara ve diğer tüm illerde avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Selçuklu Hukuk Bürosunun tazminat avukatı olarak sunduğu hizmetlerinin bazıları şunlardır:

 1. Maddi ve manevi tazminat davaları
 2. Trafik kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları

 3. Hatalı tıbbi uygulamadan doğan (Malpraktis) davaları

 4. Değer kaybı tazminat davaları

 5. İş kazası tazminat davaları

 6. İş kazası aylık bağlama işlemleri

 7. İş kazası gelir bağlama işlemleri

 8. Sigorta poliçesinden doğan tazminat davaları

 9. Kasko poliçesinden doğan tazminat davaları

 10. Uzun yargılamadan doğan tazminat davaları

 11. Haksız tutuklama ve gözaltından doğan tazminat davaları

 12. Haksız uygulamalar nedeniyle doğan tazminat davaları

 13. Sosyal medya hakaretlerinden doğan tazminat davaları