İş sağlığı ve güvenliği hukuku

Sanayi devriminden sonra hızla gelişen teknoloji, birçok ticari sektörde kullanılmıştır. Teknolojik gelişmeler bir takım iş kazalarını da beraberinde getirmiştir. Çağdaş hukuk da, iş kazalarını azaltmak ve önlemek için bu alanda hızla gelişmiştir. Türkiye’de de başta 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku, işveren ve çalışanların, işyerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile hak ve ödevleri kapsayan hukuk dalıdır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku, herhangi bir alanda, herhangi bir ünvan ve şekil ile çalışan herkes için geçerlidir ve zaruridir. Kamu ve özel sektör ayrımı gibi bir durum 6331 Sayılı Kanun için geçerli değildir. Her hukuk alanında olduğu gibi bu alanda da kanunun, yanlış uygulanması ve pratik hayatta tam işlerliğini kazanamaması gibi çeşitli nedenlerle işverenler ve bu sektörde hizmet veren danışman firmalar büyük zararla karşı karşıya bırakılmıştır. Selçuklu Hukuk Bürosu, müvekkillerine bu alanda doğabilecek tüm davalarda vekillik ve iş takibi hizmeti vermektedir.