ceza avukatı

Ceza hukuku, haksızlık oluşturan davranışlardan hangilerinin suç olarak kabul edileceğini ve bu davranışlar karşılığında ne tür yaptırımların uygulanacağını belirleyen bir hukuk dalıdır. Ceza hukuku, kendi içinde maddi ceza hukuku ve ceza usul hukuku olarak iki ana bölümden oluşmaktadır.

Maddi ceza hukuku, kanunda tanımlanan suçları, suçun unsurlarını, bir suçun yapısında bulunması gereken öğeleri, sorumluluk için aranan koşulları, uygulanması gereken yaptırımları, bu yaptırımların infaz aşamalarını ve bu yaptırımların mahkumiyete bağlanan hukuki sonuçları düzenler.

Ceza usul hukuku ise, bir suçun belli bir kişi veya kişiler tarafından işlenip işlenmediği hususundaki maddi gerçeğin araştırılmasına ve ilgili kişi veya kişiler hakkında yapılabilecek işlemler ve verilebilecek kararlarla ilgili esas ve usullerin, bu sürece katılabilecek kişilerin hak, görev ve yetkilerinin belirlendiği alandır. Ceza usul hukuku, suç teşkil eden bir fiilin belli bir kişi veya kişiler tarafından işlendiği hususunda oluşan şüphe ile başlayıp verilen kararın kesinleşmesine kadar devam eden bir süreçtir.

Selçuklu Hukuk Bürosu, ceza avukatı olarak mağdur – şüpheli – sanık konumunda olan kişilere Ankara ve diğer tüm illerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Ceza hukukuna konu olayda, konunun net olarak teşhisinin konulması ve uygulanacak en doğru çözümü müvekkillerine sunmaktadır. Selçuklu Hukuk Bürosu, olay anından infaz aşamasına kadar tüm evrelerde, müvekkilinin durumuna hassasiyetle ve kaygılarını anlayarak yaklaşır, sorunun çözülmesi için kaliteli ceza avukatlığı hizmeti sunar.

Selçuklu Hukuk Bürosunun ceza avukatı olarak sunduğu hizmetlerinin bazıları şunlardır:
1. Ceza avukatı olarak Cumhuriyet Savcılığı şikayet dilekçesi hazırlanması
2. Ceza avukatı olarak savunma dilekçesi hazırlanması
3. Ağır ceza avukatı olarak Ağır Ceza Mahkemesi davaları, sanık müdafi ve müşteki vekilliği
4. Asliye Ceza Mahkemesi davaları, sanık müdafi ve müşteki vekilliği
5. Ceza avukatı olarak tutuklamaya itiraz
6. Kolluk, savcılık ve sorgu hakimliğinde hukuki yardım
7. Tehdit ve hakaret davalarında sanık müdafi ve müşteki vekilliği
8. Sahtecilik suçları sanık müdafi ve müşteki vekilliği
9. Hırsızlık suçları sanık müdafi ve müşteki vekilliği
10. Yağma (Gasp) suçları sanık müdafi ve müşteki vekilliği
11. Adam öldürme ve adam yaralama suçları sanık müdafi ve müşteki vekilliği
12. Güveni kötüye kullanma suçları sanık müdafi ve müşteki vekilliği
13. Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
14. Temyiz dilekçesi hazırlanması
15. Yargılamanın yenilenmesi dilekçesi hazırlanması
16. Kesinleşen mahkeme kararların infazı ve ertelenmesi
17. Cezaevinde hükümlü ve tutuklu ziyaretleri yapılması
18. Haksız tutuklama ve gözaltından dolayı tazminat davaları
19. Adli sicil kaydının silinmesi
20. İnfaz hesaplama
21. Ceza avukatı olarak durum ve sonuç değerlendirmesi