ticaret hukuku ve şirket avukatı

Ticaret hukuku, ticari nitelik taşıyan olaylara uygulanan hükümlerden meydana gelen bir hukuk dalıdır. Ticaret hukukunun konusunu asıl olarak üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetlerin düzenlenmesi oluşturmaktadır. Bu anlamda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile beraber Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu, Bankalar Kanunu gibi diğer kanun hükümleri de ticari olaylara uygulanabildikleri oranda ticaret hukukunun kapsamındadırlar. Ticaret hukuku esasen tacirlere uygulanan bir hukuk dalıdır.

Ticaret hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında toplanmaktadır. Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir.

Bu hukuk dalını ilgilendiren ihtilaflar; tacirler arasında yapılan alım satım veya hizmet ilişkisinden doğabileceği gibi bir çek yaprağının kaybolması ya da şirket ortaklarının birbiriyle olan sorunları gibi birbirinden farklı hallerde cereyan edebilir. Meydana gelen ihtilaflar, taraflar arasında yapılacak sulh görüşmeleri veya arabuluculuk görüşmeleriyle çözümlenebildiği gibi bazı durumlarda ortak bir nokta bulunamayıp yargı önüne taşınabilmektedir.

Ticaret hukukunun en önemli unsuru olan tacirlere, kanun ve yargı uygulamalarıyla ciddi sorumluluklar yüklenmiştir. Ülkemiz şartlarında faaliyet gösteren tacirlerin bir çoğu sorumluluklarının bilincinde olmadan ticari hayatlarını sürdürmektedirler. Bunun sonucu olarak, ciddi zararların meydana gelmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır.

Hukuk danışmanlığı, özellikle anonim şirket avukatlığı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. 2022 Yılı için 250.000 TL ve üstü esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı 100 ve üzerinde olan yapı kooperatiflerinin avukat bulundurması yasal zorunluluk olup bu zorunluluğa uymamanın yaptırımı her ay için 2 asgari ücret tutarındadır. Anonim şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin pek çoğu bu durumu bilmemektedir.

Selçuklu Hukuk Bürosu, şirket avukatı olarak şirketlere veya gerçek kişi tacirlere danışmanlık hizmeti kapsamında müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Sorunların çözümünde ticari işletmenin ya da şirketin menfaatleri gözetilerek en uygun ve en doğru çözüm yolları sunulmaya çalışılmaktadır.
Selçuklu Hukuk Bürosu bu alanda şirket avukatlığı dışında ihtilafın taraflarına arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır. Arabuluculuk faaliyetlerimizle ilgili detayları buradan okuyabilirsiniz.

Selçuklu Hukuk Bürosunun şirket avukatı olarak Ankara’da ve diğer tüm illerde sunduğu hizmetlerinin bazıları şunlardır:
1. Haksız rekabet davaları
2. İflas ve konkordato davaları
3. Marka-patent başvuru ve davaları
4. Marka davaları
5. Marka ihlalinden doğan ceza ve tazminat davaları
6. Şirketlerin alacak davaları
7. Şirketlerin iş hukukunda kaynaklı davaları
8. Mal alım-satım veya hizmetlerine ilişkin davalar
9. Çek kayıp davaları (Çek zayi)
10. Senet Kayıp davaları
11. Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi
12. Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
13. Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
14. Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
15. Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
16. Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
17. Hukuki durum tespit raporlaması
18. İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
19. İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi
20. Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
21. Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
22. Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
23. Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
24. Marka koruma işlemleri
25. Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
26. Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
27. Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi
28. Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
29. Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
30. Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
31. Ticari faturaların denetlenmesi
32. Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi
33. Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
34. Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı
35. Yabancı şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
36. Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
37. Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
38. Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi