loader image

ŞİRKET AVUKATI NEDİR ? (ANKARA ŞİRKET AVUKATI)

Şirket Avukatı Nedir? (Ankara Şirket Avukatı)

Ankara şirket avukatı ya da İstanbul şirket avukatı şeklinde bir sınıflandırma doğru olmayacaktır. Şirket avukatı daha doğrusu şirketler ve ticaret hukuku alanında hizmet veren avukatlık büroları, takım arkadaşlarının yetkinlik ve sayılarına göre birçok ildeki dosyalarda hizmet verebilmektedir. Ankara merkezli büromuz şirket avukatlığı konusunda birçok ilde müvekkillerine hizmet vermektedir. Şirket avukatı nedir ya da şirket avukatı nasıl seçilir gibi çeşitli soruların cevapları aşağıda kısaca izah edilmiştir.

Şirket Avukatı Nedir? Şirket Avukatı Ne İş yapar?

Şirket avukatları, aylık belli bir ücret karşılığında bir şirketin hukuki işlerini yöneten profesyonellerdir. Şirket avukatları, şirket dışında sözleşmeli olarak veya şirket içinde bağlı olarak çalışırlar. Şirketin yasal gereksinimlerini karşılamak için çeşitli hukuki konularda danışmanlık yaparlar. Şirketin dava ve icra dosyalarının takibi sağlarlar.

Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mıdır?

Türk hukuk sistemi, işletmelerin hukuki açıdan daha güvenli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla bazı şirketlere avukat bulundurma zorunluluğu getirmiştir. Bu zorunluluk, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir.

Anonim Şirketler: Esas sermayesi 1.250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketler, sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır.

Yapı Kooperatifleri: Üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri de aynı şekilde sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır.

Anonim şirketler veya yapı kooperatifleri sözleşmeli olarak bir avukatla anlaşmazlar veya bünyelerinde bir avukat istihdam etmezlerse bu konuda haklarında ceza uygulanacaktır. Şirket avukatı bulundurma zorunluluğuna uymamasının cezası, avukat bulundurulmayan her ay için brüt asgari ücretin iki katı kadar idari para cezasıdır. Yani 2024 yılı için bu ceza aylık 40.005,00 TL, yıllık 480.060,00 TL tutarındadır.

Şirket Avukatının Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Hukuki Danışmanlık: Şirket avukatı, şirketin faaliyetleri sırasında hukuki konularda danışmanlık yapar. Bu danışmanlık hizmetleri daha çok, ticari sözleşmeler, ticari alım satımlar, senet ve çek gibi evrakların kullanımları, telif hakları, marka tescili, şirketler hukuku, kişisel verilerin korunması gibi konuları içerir. Ancak şirket avukatının verebileceği danışmanlık kapsamı bunlardan çok daha geniştir.

 

 • Dava ve İcra Takipleri: Şirket avukatı, şirketi mahkemede temsil eder ve dava süreçlerini yönetir. Ayrıca icra takipleri ve tahkim süreçleriyle ilgilenirler. Bu noktada şirket avukatı, dava veya uyuşmazlık konusu olayla ilgili tüm evrak ve delilleri toplar, bunları bir hakim gibi inceler, muhtemelen neticeleri ve riskleri şirket yöneticileri ile paylaşarak sürpriz sonuçları engellemeye çalışır.

 

 • İş Hukuku: İş hukuku alanında çalışan şirket avukatları, işçi hakları, işten çıkarmalar, iş sözleşmeleri ve işçi sağlığı ve güvenliği gibi konularda danışmanlık yapar. Gerektiğinde iş sözleşmelerinin, işçiler hakkında tutulacak tutanakların düzenlenmesine yardım eder. Bunun yanında işçilerin kıdem veya ihbar tazminatı hak edip etmediği konularında insan kaynakları birimlerine yardımcı olur.

 

 • Şirket İçi Eğitim: Şirket avukatları, gerektiğinde çalışanlara hukuki konularda eğitim verir ve şirket politikalarını uygulamalarını sağlar. Örneğin pazarlama görevlilerinin (plasiyer) şirket adına aldıkları çek ve senetlerde nelere dikkat edileceğini öğrenmeleri gerektiğinde şirket avukatı bu konuda çalışanlara bir eğitim verebilir.

Şirket Avukatı Nasıl Seçilir?

Şirket avukatı seçerken, hukuki uzmanlık alanlarına dikkat edilmelidir. İş hukuku, ticaret hukuku, icra hukuku gibi alanlarda deneyimli bir avukat tercih edilmelidir.

Referanslar ve geçmiş çalışmalar incelenmelidir.

İyi iletişim becerilerine sahip bir avukat seçilmelidir.

Özellikle uygulamada mesai saatleri içinde dahi avukatların telefonlara çıkmadığı sıkça şikayet edilen bir konudur. Bu anlamda avukatınıza telefonla ulaşamasanız bile aynı gün içerisinde size geri dönüş yapıp yapmadığına dikkat etmeniz gereklidir.

ankara şirket avukatı

Şirket Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Şirket avukatı şirketle ilgili çok çeşitli davalara bakabilir. Örnek olarak sayılacak olursa;

Şirket avukatının bakacağı davalar alım satım, kiralama sözleşmelerinden kaynaklı alacak davaları olabilir.

Rakip firmaların veya müşterilerin hatalı veya karalayıcı davranışlarından dolayı tazminat davaları olabilir.

Taraflar arasında imzalanan sözleşmelere aykırı davranışlarla ilgili davalar da şirket avukatı tarafından takip edilir.

Firmanın isim hakkının korunması davalarına şirket avukatı bakabilir.

İşçilerin açtığı tazminat veya alacak davaları , işten çıkarmalarla ilgili işe iade davaları, iş kazasından kaynaklı maddi veya manevi tazminat davaları şirket avukatlarının baktığı davalardır.

Şirket çalışanlarının veya faaliyetlerinin 3. Kişilere verdiği zararlarla ilgili (mesela trafik kazası) davalara şirket avukatı katılır.

Şirketin fikri mülkiyet haklarını korumak için dava açabilir.

Şirket aleyhinde kesilen para cezalarının iptali için dava açabilir.

Şirketin alacaklı veya borçlu olduğu icra takiplerini yönetir. Hacizlere gider.

Yukarıda sayılan örnekler dışında pek iş veya işlem şirket avukatı tarafından gerçekleştirilir.

Şirket Avukatı Tarafından Verilen Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Şirket avukatları, şirketin iş yapış biçimini yasal olarak optimize etmek için hukuki danışmanlık hizmetleri sunar.

 • Önleyici hukuk danışmanlığı:  muhtemel veya potansiyel hukuki sorunların ortaya çıkmasını engellemeye odaklanan bir hukuk hizmeti türüdür. Şirket hukuk danışmanları, işletmenin karşılaşabileceği hukuki sorunları önceden tanımlayarak bu sorunların ortaya çıkmasını engellemeye çalışır. Şirket avukatının en önemli rolü önleyici hukuk danışmanlığı alanında ortaya çıkar. Şirket avukatları, pek çok ciddi sorun daha ortaya çıkmadan müdahale ederek şirketi ciddi bedeller ödemekten kurtarabilir.

 

 • Şirket Kuruluşu ve Yönetimine İlişkin Hukuk Danışmanlığı: Şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürlerde yol gösterir.

 

 • İş Hukuku Danışmanlığı: İşçi hakları, iş sözleşmeleri, işten çıkarmalar gibi iş hukuku konularında danışmanlık yapar.

 

 • Sözleşmeler Hukuku Danışmanlığı: Şirketin hazırladığı ve karşı taraftan gelen tüm sözleşmelerin kontrolünü sağlar. Şirket adına gerekli sözleşmeleri hazırlar.

 

 • Ticaret Hukuku Danışmanlığı: Ticari anlaşmaların hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda yardımcı olur.

 

 • Vergi Hukuku Danışmanlığı: Vergi yasalarına uyum sağlama konusunda rehberlik eder.

 

 • Fikri Mülkiyet Hukuku Marka ve Patent Danışmanlığı: Şirketin fikri mülkiyet haklarını korumak için danışmanlık yapar.

 

 • Rekabet Hukuku ve Regülasyonları Alanında Hukuk Danışmanlığı: Rekabet hukuku konularında bilgi sağlar.

 

 • Bilişim Hukuku Danışmanlığı: Teknoloji ve bilişim alanındaki hukuki konularda yardımcı olur.

 

 • KVKK Uyum Danışmanlığı: Kişisel verilerin korunması konusunda danışmanlık yapar.

 

 • Online Hukuk Danışmanlığı: Şirketlerin sosyal medya platformlarında veya internette yaşadıkları sıkıntılarla ilgili konularda rehberlik eder.

Bu başlıklar dışında şirket avukatı yasal riskleri azaltmak için şirkete rehberlik eder.

Şirket Avukatının İlgilendiği İcra Takipleri ve İcra Davaları

Şirket avukatları, alacak tahsilatı için icra takipleri yapar.

Şirket adına düzenlenmiş çek ve senetleri icra takibine koyar. Gerektiğinde borçlu tarafın mal kaçırmasını engellemek için mahkemeden ihtiyati haciz kararı alır ve tebligat yapılmaksızın doğrudan borçlu tarafa hacze gidilmesini sağlar.

Sözleşme, fatura ve sevk irsaliyeleri , e-posta yazışmaları, banka dekontları ile de icra takibi başlatabilir.

Şirket avukatı, açılan icra takipleri ile ilgili davalara da katılır.

İşçiler aleyhinde açılan ve işçilerin maaşına haciz konulan dosyalarda gerekli yazışmayı şirket adına yapar.

İş Hukuku Alanında Şirket Avukatı Ne Hizmet Verir?

İşçi davalarında, şirketler çeşitli sorunlarla karşılaşabilir. İş hukuku alanında işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen yasal düzenlemeler ve uyuşmazlıklar, bu sorunların temelini oluşturur. İşte işçi davalarında şirketlerin sıkça karşılaştığı bazı sorunlar aşağıda listelenmiş olup şirket avukatı sorunların çözülmesinde kilit rol oynar.

 • İşten Çıkarma ve İşten Çıkarma Nedenleri: İşverenler, işçileri işten çıkardıklarında yasal prosedürlere ve işçinin haklarına uygun davranmalıdır. İşten çıkarma nedenleri, işçinin performansı, disiplinsiz davranışları, ekonomik sebepler veya işletme gereksinimleri gibi faktörlere dayanabilir. Ancak işten çıkarma işlemi haksız veya hukuka aykırı yapıldığında işçi dava açabilir. Uygulamada şirket avukatı olmayan firmaların genellikle bu konuda prosedüre uymamaları sebebi ile davaları kaybettiği görülmektedir.

 

 • İşçi Ücretleri ve İhbar Tazminatı: İşçi ücretleri, maaş artışları, fazla mesai ücretleri ve diğer ödemeler işçi davalarının sıkça ele alındığı konulardır. İhbar tazminatı da işçinin işten çıkarılması durumunda gündeme gelir. İşçinin maaşının sigortaya bildirilenden farklı olması da bu kapsamda değerlendirilir. Şirketlerin karşılaştığı bu sorunlar şirket avukatının danışmanlığında kalıcı şekilde çözüme kavuşturulabilir.

 

 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: İşçi davalarında iş kazaları ve meslek hastalıkları önemli bir yer tutar. İşverenler, işçilerin güvenli çalışma koşullarını sağlamakla yükümlüdür. İş kazaları veya meslek hastalıkları sonucu işçi tazminat talep edebilir. Bu tazminatlar işçinin yaşına ve aile durumuna göre değişmekle birlikte milyonlarca lirayı bulmakta firmaların iflas etmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple gerek önleyici hukuk danışmanlığı gerekse iş hukuku danışmanlığı hizmetleri ile şirket avukatları bu konuda firmaları ciddi derecede kâra geçiren hizmetler sunmaktadır.

 

 • Mobbing ve Taciz: İşyerinde mobbing (psikolojik şiddet) veya cinsel taciz gibi durumlar işçi davalarında sıkça ele alınır. İşverenler, bu tür durumları önlemek ve işçileri korumakla yükümlüdür. Şirket avukatları bu konuda hemen inisiyatif alarak sorunu büyümeden engelleyebilir.

 

 • İş Sözleşmeleri ve İş yeri Yönetmelikleri: İşçi davalarında iş sözleşmeleri, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşçi veya işveren, iş sözleşmesine aykırı davranışlardan dolayı dava açabilir. İş yerinin iç işleyişini düzenleyen, genel kurallardan ziyade yer işyerinin kendine özgü sistemini yansıtan işyeri yönetmelikleri şirket içi sistemin nasıl işleyeceğini ve kuralların nasıl uygulanacağını detaylandırır. Şirket avukatları işyeri yönetmeliklerinin hazırlanmasında önemli rol oynar.

 

 • İşe İade Davaları: Belli şartlarda işten çıkarılan işçi, haksız veya hukuka aykırı işten çıkarıldığını düşünüyorsa işe iade davası açabilir. Bu tür davalarda işverenler işçinin işten çıkarılma nedenini kanıtlamak zorundadır. Aksi halde 8 maaşa kadar tazminat ödemek zorunda kalabilir. Bu noktada şirket avukatının danışmanlığı çok önem arz eder.

 

 • Arabuluculuk Toplantıları: İşçi davalarında dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunludur. Diğer bir deyişle işçi davaları dava şartı zorunlu arabuluculuk sürecinin yürütülmesi gereken davalardır. Bu toplantılarda işverenlerin şirket avukatı tarafından temsil edilmesi önem arz eder. Şirket avukatı arabuluculuk sürecinde yapacağı görüşme ve müzakereler ile şirkete avantaj kazandırabilir, sorunları büyümeden çözebilir.

 

error: