Fikri ve sınai haklar hukuku

Telif Hakları veya Fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını kapsar. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Fikri mülkiyet hakları koruma sistemi, bir ürünü bunu üreten ya da oluşturan kişiye ait olduğunu garantiye almanın yanı sıra, bunu “sahiplenmeye” ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar. Fikri mülkiyeti korumak suretiyle, toplum, bireylerin yeni fikirler geliştirmeye zaman ve kaynak tahsis etmelerini teşvik eder. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Selçuklu Hukuk Bürosu, fikri ve sinai haklar hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerinin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1. Delil tespiti davası
2. Haksız rekabet davaları
3. Hükümsüzlük
4. Maddi ve manevi tazminat davaları
5. Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları
6. Marka ve patent iptal davaları
7. Telif hakkı tespit ve tazminat davaları
8. Tecavüzün önlenmesi davası

Danışmanlık Hizmetleri
1. Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması, denetlenmesi, düzenlenmesi
2. Gizlilik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3. Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
4. Marka ve patent haklarının korunması, denetlenmesi
5. Milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
6. Telif haklarının denetlenmesi
7. Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi