Saygıdeğer İş Arkadaşlarımız,

Bizi biz yapan olgu, ortak değerlerde buluşup, bu değerlere ulaşmak için birlikte gösterdiğimiz çabadır. Bu çabalarımızın temelinde de hakkaniyete ulaşma arzumuz yer almaktadır.

İlk bakışta haklı gözükenin, gerçekte her zaman haklı olmadığını bilecek kadar çok şey tecrübe ettik. Bu sebeple gerçek adalete ulaşma çabamızda hiçbir zaman vicdanımızı, hislerimizi ve detaycı düşünce yapımızı ikinci plana itmedik.

Yaptığımız iş ve eylemlerde, yasalara aykırı en ufak davranıştan kaçınarak, dürüstlük, şeffalık, saygı, nezaket, hoşgörü gibi etik ilkelerimiz doğrultusunda hareket ettik.

Çalışanlarımızdan, birlikte çalıştığımız meslektaşlarımızdan, adliye ve benzeri yerlerde muhatap olduğumuz personellerden ve müvekkillerimizden bu ilkeler doğrultusunda hareket etmelerini bekledik ve istedik.

Şimdi bizimle olan herkes, işin sadece iş olmadığının bilincinde, hakkaniyetin sağlaması amacıyla etik değerlerimiz doğrultusunda hareket etmektedir.

Sizlerle birlikte ideal bir dünyanın oluşumuna katkı sağlama gurunu taşırken, etik politikalarımızın daha net anlaşılması amacıyla hazırlanan Etik İlkeler Politikamızı saygılarımızla arz ederiz.

ETİK İLKELER POLİTİKASI