SÖZLEŞME HUKUKU – SÖZLEŞME AVUKATI

Sözleşme hukuku, taraflar arasında çeşitli sebeplerle kurulan sözleşmelerdeki hak ve borçların belirlenmesi ile bunlara uygulanacak ilkeleri, kanunları ve yargı uygulamasını içeren geniş bir hukuk dalıdır. Sözleşmeler ise gerek gerçek ve gerekse tüzel kişilerin her türlü hukuki ilişkilerini ortaya koyan, bunların kapsamını, içeriğini ve çerçevesini belirleyen, hak ve yetkiler ile sorumlulukları tespit eden oldukça önemli hukuki metinlerdir.

Sözleşme, yaşamın nerdeyse her alanında sözlü veya yazılı olarak yer almaktadır. Günümüzde, kişiler, şirketler veya ortaklıklar arasında, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, acentelik, kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukukundan kaynaklanan sözleşmeler, hizmet sözleşmeleri, gibi sayılamayacak kadar geniş bir alanda her türden sözleşmeler yapılmaktadır.

Kimi zaman kişiler bunu yazılı hale getirmekte kimi zaman da sadece sözlü olarak anlaşmaktadır. Tarafların mağdur olmaması için sözleşmenin yazılı olarak yapılması, sözleşme içeriğinin yargı uygulaması ve kanuna uygun şekilde düzenlenmesi son derece önemlidir.

Selçuklu Hukuk Bürosu, sözleşme avukatı olarak şirketlere ve şahıslara, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi veya tadil edilmesi, yeni sözleşmeler yapılması ve sözleşmelerin yapılması ile ilgili müzakerelere katılma, ön protokol hazırlama gibi konularda hukuki destek vermekte ayrıca şirketlere yönelik bu genel sözleşmelerin yanında, uzlaşma , gayrimenkul alım satımı gibi değişik sözleşmelere ilişkin olarak da sözleşme hukukunda Ankara ve diğer tüm illerde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Selçuklu Hukuk Bürosunun sözleşme avukatı olarak sunduğu hizmetlerinin bazıları şunlardır:
1. Sözleşmelerin uyarlanması
2. Sözleşmelerin yorumlanması
3. İşçi – işveren sözleşmeleri
4. Hizmet sözleşmeleri
5. Taşıma sözleşmeleri
6. Lojistik sözleşmeleri
7. Ortaklık sözleşmeleri
8. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
9. Taşınır kira sözleşmeleri
10. Araç kira sözleşmeleri
11. Taşınmaz (konut – işyeri – arsa – tarla ) kira sözleşmeleri
12. Mal alım sözleşmeleri
13. Taşeron sözleşmeleri
14. Franchise sözleşmeleri
15. Uzaktan satış sözleşmeleri
16. İnternetten satış sözleşmeleri
17. Acente sözleşmeleri
18. Simsarlık sözleşmeleri
19. Brokerlik sözleşmeleri
20. Abonelik sözleşmeleri
21. İpotek sözleşmeleri
22. Lisans sözleşmeleri
23. Danışmanlık sözleşmeleri
24. Eser sözleşmeleri
25. Miras sözleşmeleri
26. Mal paylaşım sözleşmeleri
27. Taşınmaz alım-satım sözleşmeleri
28. İşyeri şablon sözleşmeleri
29. Ticari sözleşmeler