Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku, özetle taşınmaz malın kullanılmasından, elde edilmesinden veya kaybedilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalına giren sorunların çözümünde başta 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri olmak üzere ihtilafın konusuna göre diğer kanunlar ve Yargıtay içtihatları uygulanmaktadır.

Gayrimenkul hukuku, içerisinde birçok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır, pek çok konuda uzmanlık gerektirmektedir. Arsanız üzerindeki şerhler, belediye ile olan anlaşmazlıklar arsa avukatı, arazi avukatı olan kişilerin uzmanlık alanına girerken, müteahhit ve arsa sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar inşaat avukatı, müteahhit avukatı, arsa sahibi avukatı olan kişilerin uzmanlık alanına girecektir. Kamulaştırma işlemleri genel olarak bireylere çok iyi açıklanmamakta, kamulaştırma bedeli eksik hesap edilmektedir. Kamulaştırma avukatı olarak uzmanlaşma bu alanda önemli başarılar elde edilmesini sağlamaktadır. Yapı denetim alacağı davaları, yapı denetim para cezası davaları, emlak komisyonu, emlakçı komisyonu davaları da yine gayrimenkul hukukunun alanına girmektedir.

Çok çeşitli alt dalları olan bu hukuk dalında sorunun çözümü için; tüm detayların dikkatlice tetkik edilmesi, güncel kanun hükümlerinin ve yargı uygulamasının bilinmesi son derece önemlidir. Selçuklu Hukuk Bürosu, gayrimenkul avukatı olarak yıllar süren tecrübesini Ankara Avukat arayışında olan sizlere ve diğer tüm illerde müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır.

Selçuklu Hukuk Bürosunun gayrimenkul avukatı olarak sunduğu danışmanlık ve dava vekilliği hizmetlerinin bazıları şunlardır:
1. Tapu iptal ve tescil davaları
2. Ecrimisil davaları
3. El atmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
4. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
5. İpotek ihtilaflarından doğan davalar
6. İstihkak davaları
7. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
8. Kentsel dönüşüm davaları
9. Kamulaştırma davaları
10. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
11. Kira bedelinin tespiti davaları
12. Önalım (şüfa) davaları
13. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
14. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
15. Tahliye davaları
16. Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
17. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
18. Gayrimenkul alım satım işlemleri ve danışmanlığı
19. Gayrimenkul kiralama ve kira sözleşmesi hazırlama
20. Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
21. İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
22. İpotek ve rehin tesisi işlemleri
23. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
24. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
25. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
26. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
27. Yönetim planı hazırlanması
28. Müteahhit, taşeron ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
29. Kentsel dönüşüm ve riskli yapı ile ilgili idari işlemleri takibi

Selçuklu Avukatlık Bürosu olarak Gayrimenkul Hukuku Alanında Uzman Gayrimenkul Avukat’larımız ile Hizmetinizdeyiz.