vergi davası avukatı

Vergi hukuku, içerisinde vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku, vergi usul hukuku ve vergi uyuşmazlıkları hukuku gibi her biri geniş ve detaylı hukuk konularını barındıran başlı başına bir uzmanlık gerektiren ve dikkate alınmadığı takdirde şirketleri iflasa sürükleyen en önemli hukuk alanlarından biridir. Selçuklu Hukuk Bürosu, bu hukuk dalında müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerinin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1. Vergi borcu icra takiplerinde vekillik
2. Vergi suç ve cezalarında savunma vekilliği
3. Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar

Danışmanlık Hizmetleri

1. Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri
2. Vergi uzlaşma anlaşma tekliflerinin denetlenmesi, düzenlenmesi