loader image

İhtarname Nedir, Nasıl Çekilir?

hangi durumlarda ihtar çekilir

Bu yazımızda ihtarname nedir, nasıl çekilir, avukatsız ihtarname çekilir mi gibi bazı soruları ana hatlarıyla cevap vermeye çalışacağız. Ankara’da faaliyet gösteren Selçuklu Hukuk Bürosu’nun diğer yazılarını buradan inceleyebilirsiniz.

İhtarname Nasıl Çekilir?

İhtarname, bir kişi veya kuruluşa, belirli bir konuda uyarmak veya talepte bulunmak amacıyla yazılı olarak gönderilen resmi bir belgedir. İhtarname çekme süreci, dikkatle yürütülmesi gereken bir işlemdir. İhtarname, noter aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Noter aracılığıyla gönderilen ihtarnameler, resmi geçerliliği ve delil niteliği taşıdığı için tercih edilir. İhtarname hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır:

 • Konunun ve taleplerin net bir şekilde belirtilmesi: İhtarnamenin konusu ve talepler açıkça ifade edilmelidir.
 • Hukuki dayanakların belirtilmesi: İhtarnamenin hukuki dayanakları açıkça yazılmalıdır.
 • Muhatabın adresinin doğru olması: İhtarnamenin muhataba ulaşması için doğru adres kullanılmalıdır.
 • Tebliğ süresinin belirtilmesi: Muhatabın belirtilen süre içinde yanıt vermesi için tebliğ süresi açıkça yazılmalıdır.

 

İhtarname Nedir?

İhtarname, bir kişinin veya kurumun diğer tarafa hak ve taleplerini resmi olarak bildirdiği yazılı bir belgedir. Bu belge, hukuki bağlayıcılığı olan bir uyarı veya talep niteliğindedir. Genellikle noter veya avukat aracılığıyla hazırlanır ve gönderilir. İhtarnameler, ileride açılabilecek davalarda delil olarak kullanılabilir.

İhtarname, hukuki süreçlerin önemli bir parçasıdır ve birçok durumda kullanılır. Bu yazıda, ihtarnamenin ne olduğu, nasıl çekildiği, nereden çekildiği ve diğer önemli detaylar hakkında bilgi verdik. İhtarname çekmek, hak ve taleplerinizi resmi olarak bildirmek için çoğu zaman gerekli bir yöntemdir. İhtarname çekerken dikkat edilmesi gereken hususları ve hukuki süreçleri doğru bir şekilde yönetmek, olası hak kayıplarını önlemek açısından kritik öneme sahiptir.

 

İhtarname Nereden Çekilir?

İhtarname, herhangi bir noterden çekilebilir. Noter dışında, iadeli taahhütlü posta veya APS sistemi kullanılarak da gönderilebilir. Ancak noter aracılığıyla gönderilmesi tavsiye edilir çünkü noter onayı belgenin hukuki geçerliliğini pekiştirir. Noterler, ihtarnameyi hazırlarken resmi evrak niteliği kazandırır ve bu sayede ihtarname her yerde geçerli bir belge olarak kullanılabilir.

İhtarnameye Cevap Verilmezse Ne Olur?

İhtarnameye cevap verilmemesi, ihtarnamenin konusuna göre hak kaybına yol açabilir veya hukuki süreçlerin başlamasına neden olabilir. İhtarname ile belirtilen süre içinde muhatap gereğini yapmazsa, ihtarname gönderen taraf çoğu zaman dava açma hakkına sahip olur. Bu durum, hukuki yolların kullanılmasını ve muhatabın yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

Hangi Durumlarda İhtarname Yazılır?

İhtarname, çeşitli durumlarda kullanılabilir ve hukuki süreçlerde önemli bir rol oynar. İhtarname yazılması gereken bazı durumlar şunlardır:

 • Kira İlişkileri: Kiracının kira ödememesi veya sözleşme ihlallerinde kiraya veren ihtarname gönderir.
 • Borcun Ödenmemesi: Alacaklıların borçlulara borcunu ödemesi için ihtarname göndermesi.
 • İşçi-İşveren İlişkileri: İşçi alacakları ve iş sözleşmesinin feshi durumlarında işveren veya işçi ihtarname gönderebilir.
 • Sözleşme İhlalleri: Ticari ve özel sözleşmelerin ihlal edilmesi halinde ihtarname gönderilebilir.

 

Mutlaka İhtarname Çekilmesi Gereken Haller Nelerdir?

Bazı durumlar, kanunlar tarafından ihtarname gönderilmesini zorunlu kılar. Bu hallerde ihtarname gönderilmesi gereklidir. Bu durumların bazısına örnek vermek gerekirse:

 1. Kiracının Tahliyesi: Kiracının kira ödememesi durumunda tahliye için ihtarname gereklidir.
 2. İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları: İş sözleşmesinin feshi öncesinde ihtarname gönderilmesi gerekebilir.
 • Paylı Mülkiyet Durumları: Paydaşlar arasında ecrimisil talepleri için ihtarname gerekebilir.

 

İhtarnameye Cevap Nasıl Verilir?

İhtarnameye, ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren belirtilen süre içinde yazılı olarak cevap verilmelidir. Cevap, noter aracılığıyla veya doğrudan muhataba iletilebilir. Cevapta, ihtarnamenin tüm unsurlarına açıkça yanıt verilmelidir.

 

İhtarname Çekmek İçin Ne Gerekli?

İhtarname çekmek için gerekli olan unsurlar şunlardır:

 • İhtarnamenin konusu ve talepleri belirten net bir metin.
 • Muhatabın adı, soyadı ve adresi.
 • Noter veya avukat aracılığıyla gönderim işlemi.

 

Avukatsız İhtarname Çekilir mi?

Evet, avukatsız da ihtarname çekilebilir. Ancak hukuki hataların önüne geçmek ve belgenin geçerliliğini sağlamak adına avukat aracılığıyla hazırlanması önerilir. Avukat, ihtarnamenin hukuki geçerliliğini pekiştirecek şekilde hazırlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda ihtarnameye konusu hukuki sorunun neden kaynaklandığı, olası çözüm yolları, çözüm bulamadığında ortaya çıkacak riskler ve maliyetler hakkında avukattan detaylı bilgi alınabilecektir. Dolayısıyla ihtara konu sorunun sadece ihtar aşaması değil, öncesi ve sonrası hakkında da bilgi sahibi olunması ve hukuki stratejinin belirlenmesi için  son derece önemlidir.

 

İhtarname Ücretini Kim Öder İhtarname Ne kadar Ücret Tutar?

İhtarname çekme masrafları, ihtarı gönderen kişi tarafından ödenir. Avukatla hazırlanan ihtarnamelerde avukat ücreti de ayrıca ödenir. Noter işlemleri de ücretlidir ve bu ücret ihtarı gönderen kişi tarafından karşılanır.

Türkiye’de noter ücretleri, yapılan işleme ve belge türüne göre değişiklik gösterir. Noter ücretleri genel olarak aşağıdaki unsurlara göre belirlenir:

 • İşlem Türü: İhtarnamenin konusu ve kapsamı noter ücretlerini etkileyen en önemli faktördür. İhtarname düzenleme, onaylama ve gönderme gibi işlemler için farklı ücretlendirmeler uygulanır.
 • Sayfa Sayısı: İhtarnamenin uzunluğu ve sayfa sayısı, noter ücretlerini etkiler. Sayfa sayısı arttıkça ücret de artar.
 • Tebliğ Ücreti: İhtarname muhataba tebliğ edileceği için tebliğ ücreti de noter masraflarına eklenir.

Bu ücretler genel bir bilgi vermek amacıyla belirtilmiştir ve noter ücretleri şehirden şehire veya noterler arasında farklılık gösterebilir. Güncel ve net bilgi almak için noterle doğrudan iletişime geçmek veya avukatınıza sormak en doğrusu olacaktır

 

Noterden İhtarname Kaç Günde Gider?

Noter aracılığıyla gönderilen ihtarname, genellikle 1-2 iş günü içinde muhataba ulaşır. İadeli taahhütlü posta ile gönderilen ihtarnameler ise 2-3 iş günü sürebilir. Bu süreler, postanın yoğunluğuna ve coğrafi uzaklığa bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

İhtarname Çekerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İhtarname çekerken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • İhtarnamenin konusu ve talepleri net ve anlaşılır olmalıdır.
 • Hukuki dayanaklar belirtilmelidir.
 • Muhatabın adresi doğru olmalıdır.
 • Tebliğ süresi açıkça belirtilmelidir.

 

İhtarnamenin Noterden Gönderilmesi Şart mıdır?

Hayır, noter aracılığıyla gönderilmesi şart değildir. İadeli taahhütlü posta gibi yöntemler de kullanılabilir. Ancak noter aracılığıyla gönderilmesi belgenin hukuki geçerliliğini artırır ve ispat kolaylığı sağlar. Noter aracılığıyla gönderilen ihtarnameler, resmi geçerliliği ve delil niteliği taşıdığı için daha güvenilirdir.

 

İhtarname Çekildikten Sonra Ne Olur?

İhtarname çekildikten sonra muhatap belirtilen süre içinde gereğini yapmalıdır. Aksi takdirde ihtarname gönderen taraf hukuki yollara başvurabilir ve dava açabilir. İhtarname, muhatabın belirtilen süre içinde talebi yerine getirmemesi durumunda hukuki süreçlerin başlamasına zemin hazırlar.

 

error: