loader image

Araç Üzerinde Haciz Varsa Ne Olur?

 

Araç Üzerinde Haciz Varsa Ne Olur?

 

Aracın üzerinde haciz varsa ne olur ? Araç sahibinin bu aracı satması veya devretmesi kısıtlanır. Ayrıca, aracın trafikte kullanılması bile engellenebilir. Araca yakalama şerhi konulması halinde araç trafikten çekilir. Borç ödenmediği sürece haciz devam eder ve aracın satışından elde edilecek gelir alacaklıya ödenir. Haciz işlemleri, hacizlerin kaldırılması, borç ödeme sonrasında yapılacak işlemlerle ilgili icra avukatından görüş alınması gerekebilir.

 

Araç Haczi Nedir?

 

Araç haczi, bir borç nedeniyle mahkeme veya icra müdürü kararıyla aracın üzerine konulan yasal bir engeldir. Bu durumda, araç sahibinin borcunu ödememesi halinde, alacaklı aracın satışını talep edebilir. Araç haczi, alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için uygulanan bir icra işlemidir.

 

Araç Üzerinde Haciz Var mı Nasıl Öğrenilir?

 

Araç üzerinde haciz veya yakalama olup olmadığını öğrenmek için E-Devlet sistemi veya ilgili icra müdürlüklerine başvurabilirsiniz. E-Devlet üzerinden “Araç Plaka Sorgulama” bölümünden aracınızın durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Eğer haciz bir icra dosyasından kaynaklanıyorsa  E-Devlet sistemi içerisinde “Uyap Vatandaş Portal” sayfasından detaylı bilgi edinilebilir. Bu sayfadan aracın üzerine kim tarafından, hangi borç sebebiyle haciz konulduğu, borcun miktarı gibi çeşitli konularda bilgi sahibi olunabilir.

 

Arabamda Haciz Var Nasıl Kaldırırım?

 

Aracınız üzerindeki haczi kaldırmak için ilk yol olarak borcunuzu ödemeniz gerekir. Borcunuzu ödedikten sonra, ilgili icra müdürlüğüne başvurarak haczin kaldırılması talebinde bulunabilirsiniz. Borç ödenmezse haciz devam eder ve araç satışa çıkarılabilir.

 

Araç üzerindeki haczin kaldırılması için diğer bir yol da aracın üzerindeki haczin süresi dolunca gerçekleştirilebilir. İcra ve İflas Kanunu’nun 106. Ve 110. Maddelerine göre taşınır mallar için 1 yıllık süre içerisinde satış talep edilmezse aracın üzerindeki hacizler düşer. Ancak hacizlerin düşürülmesi otomatik olarak gerçekleştirilmez. Borçlu veya avukatı icra müdürlüğüne başvurarak araç üzerindeki haczi herhangi bir harç veya borç ödemeden kaldırabilir.

 

Araç Haciz Kaldırma Ne Kadar Sürer?

 

Araç haczinin kaldırılması, borcun ödenmesi ve icra müdürlüğüne yapılan başvurunun sonuçlanmasıyla birlikte en geç 3 iş gününde yapılması gerekir. Ancak bu işlemler bazen birkaç gün ila birkaç hafta sürebilir. Süre, icra müdürlüğünün yoğunluğuna ve işlemlerin hızına bağlı olarak değişebilir. Genellikle fiziki olarak icra dairesine gidildiğinde birkaç saat içerisinde halledildiği görülmektedir.

 

Ne Kadar Borca Araba Haciz Gelir?

 

Araç haczi, borcun miktarına bakılmaksızın, alacaklının talebi ve icra müdürü (veya mahkeme kararıyla) uygulanabilir. Küçük meblağlar için dahi araç haczi kararı alınabilir. Önemli olan alacaklının yasal hakkını kullanmak istemesidir.

 

Arabanın Üstünde Haciz Varken Satış Yapılır mı?

 

Arabanın üzerinde haciz varken satış yapılamaz. Hacizli araçların satışı yasal olarak engellenmiştir. Ancak borç ödenip haciz kaldırıldıktan sonra araç satılabilir. Notere gitseniz aracın alıcısı hacizli olarak aracı satın almak istese dahi hacizli araçların devri yapılamaz.

 

Arabada İcra Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

 

Arabanızda icra olup olmadığını E-Devlet üzerinden veya ilgili icra müdürlüğüne başvurarak öğrenebilirsiniz. E-Devlet üzerinden “Araç Plaka Sorgulama” veya “İcra Takibi Sorgulama” bölümlerinden aracınızın durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Hacizli Olan Araç Bağlanır mı?

 

Hacizli olan araç, borcun ödenmemesi halinde icra dairesi tarafından bağlanabilir. Bu durumda araç trafikten men edilir ve satışa çıkarılabilir. Bağlanma işlemi, borcun tahsil edilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Uygulamada bu işleme yakalama işlemi denmektedir. Alacaklı aracın yakalanması ve otoparka çekilmesi için gerekli masrafları yatırır ve aracın kaydına yakalama şerhi konulur. Bu şerhin konulması sonrası Plaka Tanıma Sistemleri veya polis çevirmelerinde yapılan sorgular ile aracın yakalanması ve bağlanması mümkündür.

 

Haciz Varken Araç Alınır mı?

 

Hacizli araçların resmen devri mümkün değildir. Dolayısı ile hacizli araçları resmi noter devri olmadan gayri resmi olarak satın almak ciddi bir risk taşır. Hacizli bir aracı alıcı ile satıcının kendi arasında anlaşarak satın alınması halinde alıcının dolandırılması mümkündür. Haciz sebebiyle alıcının haricen satın aldığı araç otoparka çekilerek satılabilir. Bu nedenle, araç alırken haciz durumu mutlaka kontrol edilmelidir.

 

Haczin Kaldırılması Talebini Kim Yapar?

 

Haczin kaldırılması talebini, borçlu veya borçlunun yasal temsilcisi yapar. Borç ödendikten sonra icra müdürlüğüne başvurarak haczin kaldırılması için resmi talepte bulunulur. Gerekli harçlar ve masraflar yatırılmazsa araç üzerindeki haciz kalkmaz. Haciz kaldırma taleplerinde harçlar ve masrafların da yatırılmasına dikkat edilmelidir.

 

Borçlu Hacizli Malını Satabilir mi?

 

Borçlu, hacizli malını satamaz. Haciz, malın satışını engelleyen yasal bir işlemdir. Borçlu, borcunu ödedikten sonra veya haciz için öngörülen sürenin geçmesi ve haczin kaldırılmasıyla malını satabilir.

 

Hacizli Yakalamalı Araç Nasıl Kurtarılır?

 

Hacizli yakalamalı bir aracı kurtarmak için ilk olarak borcun tamamının ödenmesi gerekir. Borç ödendikten sonra icra müdürlüğüne başvurularak aracın üzerindeki haciz ve yakalama kararının kaldırılması talep edilir. Bunun yanında haciz için öngörülen süreler geçti ise haciz düşmüş olabilir. Bu durumda borçlu veya yasal temsilcisi aracılığıyla icra müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile hacizlerin süresinin dolduğu belirtilir ve araç hacizden kurtarılabilir.

 

Oğlunun Borcundan Dolayı Aileye Haciz Gelir mi?

 

Oğlunun borcundan dolayı aileye haciz gelmesi, borcun türüne ve yasal duruma bağlıdır. Eğer aile bireyleri borca kefil olmuşsa veya borçlu ile ortak (paydaş) malvarlığı varsa, aileye de haciz gelebilir. Ancak genel olarak, bireysel borçlar sadece borçluyu bağlar.

İcra hukukunda hizmetlerimizi buradan inceleyebilirsiniz.

error: