loader image

VEKALET ÜCRETİ – AVUKATLIK ÜCRETİ NEDİR ?

Vekalet Ücreti – Avukat Ücreti Nedir

Avukatın verdiği hizmetler karşılığı aldığı ücrete avukatlık ücreti veya vekalet ücreti denir. Avukatlık ücreti 2 türlüdür. Avukat ilk olarak iş sahibinden yani işini takip ettiği kişiden bir ücret alır. Avukat sadece bu işi takip etmesi sebebiyle bu ücrete hak kazanır. Avukatın aldığı ikinci vekalet ücreti bir nevi başarı vekalet ücretidir, karşı taraftan alınır. Diğer bir deyişle avukatın takip ettiği iş dava veya icra takibi gibi bir işlemse ve işlemin sonucunda avukat başarılı olmuşsa avukat iş sahibinden aldığı paradan ayrı olarak karşı taraftan da bir ücret alır.

 

Avukatların alacakları ücretin alt ve üst sınırını Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı belirler.

2023-2024 yılı için belirlenen alt sınırları gösteren tablo aşağıdadır.

 

2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT)

DAVA VE TAKİPLERİN DIŞINDAKİ HUKUKİ YARDIMLARDA ÖDENECEK ÜCRET
1. Büroda sözlü danışma – ilk 1 saate kadar 2.300 TL
Takip eden her bir saat için 1.300 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma – ilk 1 saate kadar 4.800 TL
Takip eden her bir saat için 2.500 TL
3. Yazılı danışma için – ilk bir saate kadar 4.800 TL
Takip eden her bir saat için 2.300 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 3.600 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 4.400 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 19.000 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 11.400 TL
İŞ TAKİBİ KONUSUNDAKİ HUKUKİ YARDIMLARDA ÖDENECEK ÜCRET
1. Uluslararası yargı işlerinde takip edilen işlerde
Duruşmasız ise 63.300 TL
Duruşmalı ise 109.400 TL
Konusu para olan işlerde Tarife’nin üçüncü kısmına göre nispi avukatlık ücreti belirlenir.
BULUNDURULMASI ZORUNLU SÖZLEŞMELİ AVUKATLARA ÖDENECEK ÜCRET
1. Yapı kooperatiflerinde 10.500 TL
2. Anonim şirketlerde 15.800 TL
Takip edilen işlerde avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde ise aradaki eksik miktar ayrıca ödenir.
3. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin avukatlarına ödeyecekleri aylık ücret 15.800 TL
MAKTU ÜCRETE BAĞLI İŞLERDE ÖDENECEK ÜCRET
1. İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi için
a) Duruşmasız ise 4.700 TL
b) Duruşmalı ise 5.900 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 7.600 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 17.400 TL
4. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizlnin uyarlanması davaları için 8.700 TL
KONUSU PARA OLMAYAN İŞLERE ÖDENECEK ÜCRET
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 3.600 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 4.200 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 6.800 TL
4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 7.400 TL
5. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 5.600 TL
6. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 5.300 TL
7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.700 TL
8. Sulh Ceza Hakimliklerinde takip edilen işler için 8.000 TL
9. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900 TL
10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.000 TL
11. Firi Sınai Haklar Mahkemelerindeki davalar için 25.500 TL
12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800 TL
13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.000 TL
14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar 29.800 TL
15. Bölge Adliye Mahkemeleri için
İlk derecede 16.500 TL
İstinaf yolu ile 10.200 TL
16. İstinaf yolu ile duruşmalı 20.400 TL
17. Yargıtay ilk derece işler için 32.000 TL
18. Yargıtayda temyiz duruşmaları için 17.100 TL
19. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
Yüce Divan sıfatı ile 67.700 TL
Bireysel Başvuru duruşmasız 18.800 TL
Bireysel Başvuru duruşmalı 37.600 TL
KONUSU PARA OLAN İŞLER İÇİN ÜCRET
1. İlk 200.000 TL için %16
2. Sonra gelen 200.000 TL için %15
3. Sonra gelen 400.000 TL için %14
4. Sonra gelen 600.000 TL için %11
5. Sonra gelen 800.000 TL için %8
6. Sonra gelen 1.000.000 TL için %5
7. Sonra gelen 1.200.000 TL için %3
8. Sonra gelen 1.400.000 TL için %2
9. 5.600.000 TL’den yukarısı için %1

 

Kira Davalarında Avukat Ücreti

Kira davalarında en az ödenmesi gereken ücretler Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 9. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

Tahliye – kira davalarında avukat ücreti bir yıllık kira bedeli üzerinden tarifenin ikinci bölüm üçüncü kısmına göre hesaplama yapılır. Örneğin 2023-2024 tarifesine göre yıllık kira bedeli 200.000-TL’yi geçmeyen kiralarda yıllık kira bedelinin %16’sı esas alınmaktadır. Yıllık kira bedeli 100.000-TL ise en az 16.000-TL avukatlık ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Kira bedeli tespit – kira davalarında avukat ücreti , eski ücretle yeni ücret arasındaki bir yıllık farka göre tarifenin ikinci bölüm üçüncü kısmına göre hesaplama yapılır. Örneğin 2023-2024 tarifesine göre yıllık fark bedeli 200.000-TL’yi geçmeyen konutlarda yıllık kira bedelinin %16’sı esas alınmaktadır. Eski kirası 1000-TL olan yerin kirası 11.000-TL’ye çıkartılmak isteniyorsa aylık fark 10.000 yıllık fark 120.000-TL’dir. Bu durumda 120.000-TL’nin %16’sı yani 19.200-TL avukatlık ücreti olarak ödenir. Kira hukukuna ilişkin detaylı hizmetlerimizi okumak için buraya tıklayınız

Kira alacağı – kira davalarında avukat ücreti, alacağın miktarına göre belirlenir. 2023-2024 tarifesine göre 200.000-TL ve altındaki kira alacaklarında %16 avukatlık ücreti ödenir.

Kira davalarınız sulh hukuk mahkemelerinde görülecekse kira davası avukat ücreti 2023-2024 tarifesine göre 10.700-TL’nin aşağısında olamaz.

Kira davalarınız icra hukuk mahkemelerinde görülecekse kira davası avukat ücreti 2023-2024 tarifesine göre 6.800-TL’nin aşağısında olamaz.

 

İcra Davalarında Avukat Ücreti

İcra davalarında avukatlık ücreti Avukatlar için  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın belirlediği tarifenin altında olmamak ve alacak miktarının %25’ini aşmamak kaydıyla belirlenir. Diğer bir deyişle, avukat en fazla alacağınızın %25’ini avukatlık ücreti olarak talep edebilir. İcra davalarında , icra takiplerinde avukatlık ücreti 2023-2024 tarifesine göre 3.600,00-TL’nin aşağısında olamaz. Ancak esas alacağı da geçemez. Yani 2023-2024 tarifesinde göre 2000-TL’lik icra takibi için avukat 2000-TL avukat ücreti alabilir.

İcra davalarında avukat ücreti belirlenirken borçlunun ne zaman ödeme yaptığı da önemlidir. Borçlu kişi, eline icra dairesinden gönderilen ödeme/icra emri ulaşır ulaşmaz kağıtta belirtilen süre içerisinde ödeme yaparsa ödeyeceği icra davalarında avukatlık ücretinden ¼ indirim yapılır. Örneğin 3600-TL yerine 2700-TL öder. İcra hukukuna ilişkin detaylı hizmetlerimizi okumak için buraya tıklayınız

İcra davalarında avukatlık ücreti belirlenirken çoğu zaman aşağıdaki tablo dikkate alınır. İcradaki alacağın miktarına göre avukatlık ücreti hesaplanır.

İlk 200.000 TL için %16
Sonra gelen 200.000 TL için %15
Sonra gelen 400.000 TL için %14
Sonra gelen 600.000 TL için %11
Sonra gelen 800.000 TL için %8
Sonra gelen 1.000.000 TL için %5
Sonra gelen 1.200.000 TL için %3
Sonra gelen 1.400.000 TL için %2
5.600.000 TL’den yukarısı için %1

 

Ceza Davalarında Avukat Ücreti

Ceza davalarında avukatlık ücreti Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın belirlediği tarifenin altında olmamak kaydıyla belirlenir. Ceza davalarında üst bir sınır yoktur. Avukat iş sahibi ile anlaşırken çok yüksek bir miktara anlaşabilir.

Bazı ceza davalarıyla ilgili ücretler 2023-2024 avukatlık asgari ücret tarifesine göre şu şekildedir; Ceza hukukuna ilişkin detaylı hizmetlerimizi okumak için buraya tıklayınız

Ağır ceza ve çocuk ağır ceza davaları için en az 29.800-TL

Asliye ceza davaları için en az 17.900-TL

Çocuk ceza davaları için en az 17.000-TL

Fikri Sınai Haklar ceza davaları için en az 25.500-TL

İcra Ceza davaları için en az 5.600-TL

Savcılık Dosyaları için en az 5.300-TL

 

İşçi Davalarında Avukat Ücreti

İşçi Davalarında avukatlık ücreti davanın türüne göre değişiklik göstermektedir. İşçilerin alamadıkları fazla mesai, kıdem tazminatı , ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı gibi parayla ölçülebilen dava ve işlerde avukatlık ücreti aşağıdaki tabloya göre belirlenir. İşçilerin toplam alacağı üzerinden 2023-2024 avukatlık asgari ücret tarifesine göre aşağıdaki tablo uygulanır.  İş hukukuna ilişkin detaylı hizmetlerimizi okumak için buraya tıklayınız

İlk 200.000 TL için %16
Sonra gelen 200.000 TL için %15
Sonra gelen 400.000 TL için %14
Sonra gelen 600.000 TL için %11
Sonra gelen 800.000 TL için %8
Sonra gelen 1.000.000 TL için %5
Sonra gelen 1.200.000 TL için %3
Sonra gelen 1.400.000 TL için %2
5.600.000 TL’den yukarısı için %1

 

Ancak belirlenecek ücret her halükarda 2023-2024 avukatlık asgari ücret tarifesine göre 17.900-TL’nin altında olamaz.

Hizmet tespiti, çıkış kodunun değiştirilmesi gibi konusu bir para olmayan işçi davalarında avukatlık ücreti 2023-2024 avukatlık asgari ücret tarifesine göre en az 17.900-TL’dir.

 

Boşanma Davalarında Avukat Ücreti

Boşanma davalarında avukat ücreti davanın türüne ve dava içerisindeki taleplere göre değişmektedir. Sadece boşanma işlemi için avukatlık ücreti 2023-2024 avukatlık asgari ücret tarifesine göre en az 17.900-TL olur.

Bunun yanında boşanma ile birlikte tazminat, nafaka gibi değeri parayla ölçülebilen alacaklar da varsa boşanmadaki avukatlık ücreti artabilir. Örneğin 1.000.000-TL tazminat istediğiniz zaman en az 140.000-TL avukatlık ücreti ödemeniz gerekir.

Nafaka davalarında avukat ücreti yıllık toplam nafaka miktarına göre tarifenin ikinci bölüm üçüncü kısmına göre belirlenir. Aile veya boşanma hukukuna ilişkin detaylı hizmetlerimizi okumak için buraya tıklayınız

09/2023 – 09/2024 dönemi Avukatlık Asgari Ücret tarifesinin ikinci bölüm üçüncü kısmı şu şekildedir

İlk 200.000 TL için %16
Sonra gelen 200.000 TL için %15
Sonra gelen 400.000 TL için %14
Sonra gelen 600.000 TL için %11
Sonra gelen 800.000 TL için %8
Sonra gelen 1.000.000 TL için %5
Sonra gelen 1.200.000 TL için %3
Sonra gelen 1.400.000 TL için %2
5.600.000 TL’den yukarısı için %1

Örneğin, yıllık nafaka bedeli 240.000-TL ise yukarıdaki tabloya göre ilk 200.000-TL %60’dan sonraki 40.000-TL %15’den hesap edilir ve toplam 38.000-TL nafaka davası avukat ücreti ödenir.

 

Tapu Davalarında Avukat Ücreti

Tapu davalarında avukat ücreti de tapunun değerine göre hesaplanır. Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın belirlediği tarifenin tarifenin ikinci bölüm üçüncü kısmına göre belirlenir. Uygulamada pek çok tapu davası vardır. Bunların her birinin ücretlendirmesini sıralamak mümkün olmamakla birlikte uygulama tapu değerine göre tapu davaları avukat ücretinin %10 – %20 aralığında belirlendiği sıkça görülmektedir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin detaylı hizmetlerimizi okumak için buraya tıklayınız

 

Değer Kaybı Dosyalarında Avukat Ücreti

Değer kaybı dosyalarında avukatlık ücreti dava değerine göre değişiklik göstermektedir. Değer kaybı davalarında genelde değer kaybı tazminatı, araç mahrumiyet tazminatı gibi tazminat kalemleri talep edilmektedir. Değer kaybı zararına ilişkin detaylı yazımızı okumak için buraya tıklayınız.  Bu dava ve işlerde avukatlık ücreti aşağıdaki tabloya göre belirlenir. Toplam tahsil edilecek alacak üzerinden 2023-2024 avukatlık asgari ücret tarifesine göre aşağıdaki tablo uygulanır.

İlk 200.000 TL için %16
Sonra gelen 200.000 TL için %15
Sonra gelen 400.000 TL için %14
Sonra gelen 600.000 TL için %11
Sonra gelen 800.000 TL için %8
Sonra gelen 1.000.000 TL için %5
Sonra gelen 1.200.000 TL için %3
Sonra gelen 1.400.000 TL için %2
5.600.000 TL’den yukarısı için %1

 

Tazminat Dosyalarında Avukat Ücreti

Tazminat davalarında avukatlık ücreti dava türü ve değerine göre değişiklik göstermektedir. Tazminat davaları genelde; haksız fiil dolayısıyla ortaya çıkan sürekli iş göremezlik, geçici iş göremezlik, destekten yoksun kalma(halk arasında kan parası olarak bilinir), diğer maddi ve manevi zararları ile sözleşmeden doğan borçların yerine getirilmemesi dolayısıyla uğranılan zararların tazmini veya sebepsiz yere ödenen paranın iadesi talepli açılır.

Tazminat davalarına ilişkin detaylı yazılarımızı okumak için buraya tıklayınız.  Bu dava ve işlerde avukatlık ücreti aşağıdaki tabloya göre belirlenir. Toplam tahsil edilecek alacak üzerinden 2023-2024 avukatlık asgari ücret tarifesine göre aşağıdaki tablo uygulanır.

İlk 200.000 TL için %16
Sonra gelen 200.000 TL için %15
Sonra gelen 400.000 TL için %14
Sonra gelen 600.000 TL için %11
Sonra gelen 800.000 TL için %8
Sonra gelen 1.000.000 TL için %5
Sonra gelen 1.200.000 TL için %3
Sonra gelen 1.400.000 TL için %2
5.600.000 TL’den yukarısı için %1

 

 

Miras Davaları Avukat Ücreti

Miras davalarında avukat ücreti davanın türüne ve dava içerisindeki taleplere göre değişmektedir. Miras hukukuna ilişkin detaylı hizmetlerimizi okumak için buraya tıklayınız

Miras davalarından olan ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyu) davalarında avukatlık ücreti asgari olarak Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın belirlediği tarifenin tarifenin ikinci bölüm üçüncü kısmına göre belirlenmektedir. Uygulamada davacının hissesi üzerinden belirli bir yüzde ile anlaşma yapıldığı sıkça görülmektedir. Örneğin davacının veya davacıların hissesine düşen miras payı 1 milyon tl ise ortaklığın giderilmesi davalarında avukat ücretinin %10 veya %15 olarak belirlendiği yani 100.000 veya 150.000-TL olarak belirlenebilir.

 

Avukat Ücretini Karşı Taraftan Alır Mı?

Halk arasında çokça şu sözleri duymaktayız; “Avukat senden para istemez, avukat parasını karşı taraftan alır” veya “biz size ödediğimiz ücreti dava sonunda karşı taraftan alabiliyoruz değil mi”

Bu sözlerin her ikisi de yanlıştır. Yukarıda da detaylıca izah edildiği üzere avukatlık ücretini iş sahibi öder. Eğer dava kazanılırsa avukat iş sahibinden aldığı paradan ayrı olarak karşı taraftan da bir ücret almaya hak kazanır. Halk arasında yanlış olarak yayılmış bu hususta Avukatlık Kanunu’nda düzenleme yapılmıştır;

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlık Ücreti” başlıklı 164. maddesine göre “dava sonucunda verilen karara dayanılarak tarifeye göre karşı tarafa yüklenilecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez”.

 

error: